یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا


دین و زندگی دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی


دین و زندگی دوم، سوم و پیش‌دانشگاهی
نویسنده : رضاییان، سلیمه,رضاییان، حسین,امیرکلایی، عسکر,علیزاد‌صانع، پروین
شماره کنگره : ۹د۶۲۳۶ر/۲۶/ ۳۰۶۰ LB
شابک : ۹۶۴-۹۹۰۹-۴۰-۰
رده دیویی : ۲۹۷.۰۷۶
تاریخ نشر : ۸۵۰۷۰۴
تعداد صفحه : ۴۱۶
نوبت چاپ : ۱۱۹