سه شنبه, ۲ مرداد, ۱۴۰۳ / 23 July, 2024
مجله ویستا


دانستنی‌های جغرافیا


دانستنی‌های جغرافیا
۱) علت پیدایش رنگین کمان این است که نورخورشید با قطرات باران معلق موجود درهوا برخورد می کند و قطرات باران مانند منشور عمل می کند و نور خورشید را تجزیه می کند و رنگین کمان بو جود می آید .
۲) اگردر نمیکره شمالی فصل زمستان داشته باشیم در نیمکره جنوبی چه فصلی خواهد بود ؟ تابستان
۳) اگر در نیمکره شمالی فصل پاییز داشته باشیم درنمیکره جنوبی چه فصلی خواهد بود ؟ بهار
۴) چینی ها می گویند رابطه چین با امریکا به وضع هوا می ماند .
۵) بیشترین کاهش دما در شبانه روز معمولاً مربوط به ساعتها ی۵ تا ۷ صبح است چرا که در روز زمین بوسیله خورشید گرم می شود و درشب بتدریج گرمای خودرا از دست می دهدو معمولاً زمین در فاصله ساعتهای ۵ تا ۷ صبح آخرین ذخیره های انرژی خودرا از دست می دهد وبه همین دلیل این ساعات هوا سردتر است
۶) گرمای وپژه آب ۵ برابر خشکی است یعنی آب ۵ برابر خشکی گرما لازم داردتا گرم شود و به همین دلیل آبها دیرتر گرم می شوند ودیرترنیز گرمای خود را از دست می دهد و خشکی زودتر گرم می شود و زودتر نیز گرمای خود را از دست می دهد
۷) برنج : اصل کلمه برنج به رنج بوده ، بد لیل اینکه با رنج و زحمت زیادی بدست می آید و بعد ها بخاطر گفتن زیاد این کلمه به برنج تغییر نام یافته است .
۸) یزد به جنگل بادگیر ها معروف است
۹) اَخلمد : یکی از مناطق ییلاقی مشهد است . از آنجایی که فرمانده سپاه اسلام در زمان فتح ایران خالدبن ولید بوده است، می گویند شخصی در این منطقه ییلاقی همزمان با فتح ایران بربالای کوه رفته و به مردم اعلام کرده ، خَلد اَمد ( خالد آمد ) و از آن زمان نام این منطقه را اَ خلمد گذاشته اند .
۱۰) ارتفاع پرواز هواپیما را با پا می سنجند و هر پا ۳۰سانتی متر است مثلاً موقعی که می گویند هواپیما یی در ارتفاع ده هزار پایی پرواز می کند یعنی در ارتفاع ۳۰۰۰ متری است و در رابطه با دریا در مورد فاصله، مایل دریایی بکار می برند که هر مایل ۱۸۵۳ متر است
۱۱) وجود درختان زیاد در یک محل همراه با آب و همچنین وجود دریاچه بزرگ دریک منطقه همراه با پوشش گیاهی می تواند یک میکروکلیما (آب و هوای محلی ) در مقیاس کوچک درآن محیط ایجاد کند که معمولاً آن محل در تابستان چند درجه از بقیه نقاط شهر خنک تر می باشدکه درآن رابطه می توان ازفلکه آبشار کاخک (فلکه خرمشهر ) و محدوده پارک آبی گناباد نام برد
۱۲) طول مدت روزها به مدت شش ماه از اول تیرتا اول دی کاهش می یابد و بر طول شب هااضافه می شودو از اول دی ماه تا اول تیر ماه طول روزها افزایش می یابد و از طول شب ها کاسته می شود
۱۳) خور آسان : نام گذشته خراسان است که از دوکلمه خور به معنی خورشید و آسان به معنای اینکه خورشید راحت و آسان طلوع می کند تشکیل شده است .
۱۴) لوله کشی آب در حیاط منازل دربسیاری از شهرها یی شمالی ایران (کنار رود دریای خزر ) بیشتر بصورت روباز از کنار یا روی دیوار به قسمت داخل ساختمان هدایت می شود و از آنجا که رطوبت دریا در فصل زمستان باعث تعدیل (تعادل) هو ا می شود، معمولاً‌این رطوبت مانع یخزدگی لوله های آب می شود در حالیکه این نوع لوله کشی درمناطق خشک و نیمه خشک ایران معمول نیست چرا که هر چیزی که یخ می زندحجم آن حدوداً ده درصد افزایش می یابد که در این حالت باعث تر کیدگی لوله ها می شود.
۱۵) بلغارستان درجهان به سرزمین لبنیات مشهور است این کشور بیش از ۱۵۰ نوع پنیر تولید و صادر می کندو اکثر مردم این کشور بیش از ۸۰ سال عمر دارند.و دلیل آن را این می دانند که صبح ها ماست زیاد مصرف می کنند
۱۶) موقعی که خورشید،ماه و زمین در یک امتداد قرار می گیرد،آب دریا بالا می آید و مد اتفاق می افتد که معمولاً به فاصله ی ۱۸۰ درجه از محل مد ( در نقطه مقابل مد قبلی) مد دیگری اتفاق می افتد و در دو طرف دیگرجزر اتفاق می افتد . در این زمینه می توانیم زمین را مانند یک توپ فوتبال فرض نماییم ،موقعی که از دو طرف کشیده شود(حالت مد) و دو طرف دیگر فرو رفته یا جمع تر می شود که حالت جزر پیدا می کند.
۱۷) کسوف ( خورشید گرفتگی): زمانی که ماه بین زمین و خورشید قرار می گیرد و بنا براین ماه مانع رسیدن نور خورشید به زمین می شود .
۱۸) خسوف : (ماه گرفتگی ) : زمانی که زمین بین ماه و خورشید قرار می گیرد و زمین مانع رسیدن نور خورشید به ماه می شود .
پورهاشمی دبیر جغرافیا
منبع : سازمان آموزش و پرورش استان خراسان