پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

اصول بهداشت روانی در سازمان


اصول بهداشت روانی در سازمان
۱) ایجاد جو صمیمیت، همدلی، صداقت، همکاری و احترام متقابل در میان کارکنان سازمان.
۲) پرهیز از اعمال روشهای مبتنی بر زور و اجبار در محیط سازمان.
۳) شناسایی استعدادهای بالقوه کارکنان تحت نظارت سازمان و فراهم ساختن رشد و شکوفایی این استعداد در حد توان و امکانات سازمان.
۴) پرهیز از قضاوت‌های کورکورانه و مبتنی بر پیشداوری در مورد کار و رفتار کارکنان سازمان.
استرس و نگرانیهای افراد نسبت به کار، خانواده و نگرانیهای مادران کارمند نسبت به وضع کودکان خود، وضع اقتصادی، انتظارات سازمان از کارمندان و... همگی سبب می‌شود که فرد از بامدادان تا هنگام آرمیدن همواره دچار هیجانها، تنشها، نگرانیها و امیدهای گوناگونی باشد که گاه با ظرفیت بدنی، عصبی و روانی وی متناسب نیست و افراد و سازمان‌ را دچار مشکل می‌کند.
● وظایف اصلی مدیران در تأمین بهداشت روانی کارکنان
بنابراین می‌توان گفت نقش و وظیفه اصلی هر مدیر لایق، آینده‌نگر و کاردان، تأمین بهداشت روانی کارکنان سازمان است. بهداشت روانی به سه قسمت زیر تعریف می‌شود.
۱) نگرانیهای مربوط به خود
۲) نگرشهای مربوط به دیگران
۳) نگرشهای مربوط به زندگی
بهداشت روانی در محیط کار یعنی مقاومت در مقابل پیدایش پریشانیهای روانی و اختلالات رفتاری در کارکنان سازمان و سالم‌سازی فضای روانی کار به نحوی که هدفهای چندگانه زیر تأمین شود:
۱) هیچ یک از کارکنان سازمان به دلیل عوامل موجود در سازمان گرفتار اختلال روانی نشوند.
۲) هریک از کارکنان از اینکه در سازمان محل کار خود به فعالیت اشتغال دارند، احساس رضایت کنند و علاقه‌مند به ادامه کار در آن سازمان باشند.
۳) هریک از کارکنان سازمان نسبت به خود، رؤسا، همکاران خود و به طور کلی نسبت به جهان اطراف خود و خصوصاً نسبت به جایگاه خود در سازمان احساس مثبتی داشته باشند.
۴) همه کارکنان سازمان قادر به ایجاد روابط مطلوب با محیط کار و عوامل موجود در آن باشند.

سمیه سادات مکیان
منبع : آتیه