پنجشنبه, ۹ آذر, ۱۴۰۲ / 30 November, 2023
مجله ویستا

ابوالقاسم عبدالعزیزبن عبدالله بن محمد داراکی اصفهانی


جنسیت: مرد
نام پدر: ‌‌‌
تولد و وفات: ( ... - ۳۷۵) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه شافعی
دارک از روستاهای اصفهان است. پدرش در زمان خود از محدث برجسته اصفهان بود. دارکی در ۳۵۳ق به نیشابور ، و پس از چندی به بغداد رفت و تا پایان عمر در آنجا ساکن شد. وی فقه را از ابواسحاق مروزی حدیث را از جد مادری خود ، حسن بن محمد دارکی ، فرا گرفت. او در مسجد دعلج بغداد درس می‌گفت و در جامع بغداد حلقهٔ فتوا و نظر داشت. وی در مذهب شافعی سرآمد بود. گرچه متهم به اعتزال بود ، اما او را در حدیث ثقه‌ای امین می‌دانستند. بیشتر اوقات به استناد حدیث نبوی ، بر خلاف دو مذهب شافعی و حنفی ، فتوی داد و در پاسخ اعتراض می‌گفت" حدیث شریف مقدم بر فتوای آن دو امام است" و ذهبی در "سیر" گوید که این کلام صحیح است اما به شرط صحت سند. شیخ ابوحامد اسفراینی و جمعی دیگر از شیوخ بغداد و دیگر شهرها همچون ابوطالب فقیه ، ابوالقاسم ازهری ، عبدالعزیز ازجی و احمد عتیقی و ابوالقاسم تنوخی از شاگردان وی بودند. ابوحامد اسفراینی او را ستوده و گوید که فقیه‌تر از او ندیده است.
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

سایت اصلاحات نیوزخبرگزاری تحلیل بازارسایت نامه نیوزسایت آفتاب نیوزسایت نورنیوزسایت انتخابسایت تجارت نیوزسایت انرژی پرسسایر منابعسایت فرازدیلی