یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

وضع صحیح بدن


وضع صحیح بدن
ارتباط كلی بین وضع صحیح بدن و سلامت جسم موجود است و این دو مكمل هم هستند وضع صحیح بدن مانع وارد شدن فشار به اعضاء داخلی بدن شده به آنها آزادی عمل می‌دهد و در نتیجه باعث جریان یافتن بهتر خون و مانع وارد آمدن فشار بر عضلات و یا كشش نامناسب آنها می‌شود برای داشتن وضع صحیح و مناسب بدن باید مراكز قوه جاذبه بدن یعنی پا ، ساق پا ، ران ، كفل ،‌ بالاتنه ، شانه و سر در یك خط عمودی باشند طوری كه اگر خط مستقیمی در حالت ایستاده از پهلو بكشیم این خط از وسط گوش ، سرشانه ، وسط كفل ، پشت زانو و قوزك پا بگذرد .
برای نشستن صحیح باید روی تمام صندلی ، نه نیمی از آن نشست و بالاتنه را تاجایی كه ممكن است بالاكشید و در موقع خم شدن برای نوشتن از كفل خم شده به طوری كه سروشانه‌ها در یك خط مستقیم باقی بماند ، همچنین هنگام راه رفتن باید سرو سینه بالا و انگشتان پا به طرف جلو قرار داشته شانه‌ها و بازوها آزاد باشند و زانوها و پا چابك و نرم حركت كنند .
در اشخاص چاق مركز قوه جاذبه بدن به هم می‌خورد ، لذا مجبور می‌شوند به طرف جلو خم شوند كه این خود زانوها را خم می‌كند و باعث تورفتگی و انحنای بیشتر كمر و پشت می‌شود .
منبع : سایت زنان