جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

سوسمار چگونه میتواند به مدت طولانی داخل آب بماند؟


سوسمار چگونه میتواند به مدت طولانی داخل آب بماند؟
همانطور که میدانید سوسمارها آب شش ندارند ولی میتوانند به مدت طولانی داخل آب باشند و به راحتی به صید طعمه خود بپردازند . علت آن سیستم بسیار پیچیده قلب آنها میباشد د بدین صورت که سوسمارها میتوانند چندین بار خون خود را بدون اینکه دوباره وارد شش شود استفاده کنند د یعنی به این صورت که آنها میتوانند خونی که اکسیژن کمتری دارد را تا آنجا که اکسیژن خون بکلی تمام شود را چندین بار استفاده کنند .
منبع : سایت پارس پلانت