پنجشنبه, ۵ خرداد, ۱۴۰۱ / 26 May, 2022
مجله ویستا

۳۰ شهریور روز گفت و گوی تمدن ها


۳۰ شهریور روز گفت و گوی تمدن ها
ارتباط تمدن ها و فرهنگ میان نسل ها مختلف در غنی سازی فكر، تمدن و فرهنگ انسان ها سهیم بوده است. گفتگوی میان فرهنگ ها و تمدن ها در نزدیك ساختن ملت ها و دولت ها و از بین بردن موانع ارتباط آنها با یكدیگر نقش بسزایی دارد.
ایده گفت.و.گوی تمدن ها برای اولین بار از سوی سید محمدرضا خاتمی، رئیس جمهور سابق كشورمان مطرح شد كه از سوی جوامع داخلی و خارجی خصوصاً سارمان ملل متحد مورد استقبال قرار گرفت تا آنجا كه دیبر كل سازمان ملل سال ۲۰۰۱ را سال گفتگوی تمدن ها نامگذاری كرد. ۳۰ شهریور ماه هر سال نیز در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به نام روز گفت وگوی تمدن ها نامگذاری شد. روز گفت‌وگو یا سال گفت‌وگوی تمدن‌ها زمینه‌ای برای تسری دادن گفت‌وگو و گفت‌وگوی تمدن‌ها به عرصه‌های دیگر است.
امروزه كه فرهنگ‌ها تأثیر گذارتر از موضع مستقیم سیاست هستند، مشتركاتی در حوزه‌های فرهنگی می‌توان یافت كه بر حوزه‌های سیاسی مقدم بوده و از رخداد بسیاری از آنها جلوگیری می كند. حاملان این مقوله عالمان ادیان، اندیشمندان، هنرمندان، محققان، نهادهای مدنی و فرهنگی و علمی هستند كه با درایت كامل می توانند زمینه ساز و تغذیه كننده ی بسیاری از نیاز های فكری و روانی بشر امروز گردند. فرصتی برای کمک به بشر به منظور امنیت و صلح در زندگی او خواهد بود تا ارتباط میان ملتها و امتها و احترام متقابل با شناخت یکدیگر صورت گیرد.
منبع : واحد مرکزی خبر


همچنین مشاهده کنید

سایر منابعسایت مجله شبکهسایت انتخابسایت الفسایت فراروسایت تجارت نیوزسایت انصاف نیوزوبگردیسایت ساعدنیوزسایت خبرآنلاین