پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا


دیوان اشراق


دیوان اشراق
نویسنده : میرداماد، محمدباقربن‌محمد,پوستین‌دوز، سمیرا
شماره کنگره : ۹د/ ۶۵۶۱ PIR
شابک : ۹۶۴-۸۷۰۰-۱۹-۲
رده دیویی : ۸fa۱.۴
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۲۹
تعداد صفحه : ۱۸۰
نوبت چاپ : ۱

مجموعه‌ي حاضر تصحيحي است از ديوان اشراق سروده‌ي ميرمحمد باقرداماد معروف به ميرداماد ـ از حكماي نامدار عصر صفوي كه با ظهور خود در حوزه‌ فكري اصفهان، فلسفه را متحول كرد ـ كه مشتمل است بر قصايد، غزليات، ملمعات، مثنوي مشرق الانوار و رباعيات وي. ميرداماد در سرودن اين اشعار به سبك هندي نظر داشته است. تصحيح اين اثر بر اساس سه نسخه‌ي خطي و يك نسخه‌ي چاپ انجام شده كه عبارت‌اند از: 1- نسخه‌ي كتابخانه‌ي ملك، ش 4986؛ 2- نسخه‌ي كتابخانه‌ي آستان قدس رضوي، ش 4771؛ 3- نسخه‌ي كتابخانه‌ي علامه محقق سيد محمدعلي روضاتي؛ 4- نسخه‌ي چاپ شده‌ي مرحوم حاج‌ ميرزامحمود شفيعي در اصفهان 1349 ش، با مقدمه‌ي ابرقويي. در بخش آغازين كتاب نيز، ضمن بيان زندگي و انديشه‌هاي ميرداماد، آثار وي معرفي گرديده است.