یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

۵ خرداد ـ ۲۶ می ـ هارون الرشید به شارلمانی: خسرو انوشیروان بازی شطرنج را در ایران تشویق کرد تا حافظه ایرانیان تقویت شود


۵ خرداد ـ ۲۶ می ـ هارون الرشید به شارلمانی: خسرو انوشیروان بازی شطرنج را در ایران تشویق کرد تا حافظه ایرانیان تقویت شود
هارون الرشید خلیفه عباسی که در عصر خود ابرمرد شرق بشمار می آمد ۲۶ مه سال ۸۰۰ میلادی ضمن ارسال پیامی به «شارلمانی» ابرمرد وقت غرب به وی اطلاع داد كه به ابراهیم بن عقرب حكمران افریقیه (سرزمین های مسلمان نشین شمال آفریقا به مركزیت تونس امروز) خود مختاری داده است و در امور داخلی استقلال دارد و از این پس درباره مسائل محلی (منطقه مدیترانه) با او تماس بگیرد.
هارون با این پیام، یك دستگاه بازی شطرنج با راهنمای استفاده از آن را به عنوان هدیه برای شارلمانی ارسال داشته بود و یاد آور شده بود كه كسری (خسرو انوشیروان ساسانی) این بازی را كه مبتكر آن هندیان بوده اند به منظور تقویت حافظه و قوای مغزی ایرانیان و تسریع محاسبات ریاضی، در قلمرو رواج داده و مردم خود را به انجام این بازی تشویق كرده و جایزه معین ساخته بود.
با ارسال همین دستگاه، بازی شطرنج در غرب رواج یافت كه «چس Chess» خوانده می شود.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز