پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

معیار های یک ورزش مفید در دیابتی ها


معیار های یک ورزش مفید در دیابتی ها
ـ فرد دیابتی در پایان هر جلسه ورزش باید احساس شادابی و نشاط کند .
ـ تمرینها جنبه رقابتی نداشته باشد و از تنش های عصبی فرد دیابتی بکاهد .
● عوامل موثر برکاهش قند خون هنگام ورزش
۱- شدت و مدت ورزش
۲- تزریق انسولین در عضلاتی که با آن ورزش انجام می شود .
۳- میزان قند خون در شروع حرکات ورزشی
۴- فاصله شروع حرکات ورزشی از آخرین وعده غذایی صرف شده .
۵- فاصله شروع حرکات ورزشی از آخرین تزریق انسولین .
● توصیه های ضروری برای افراد دیابتی شرکت کننده در یک برنامه ورزشی
۱- وضعیت کنترل دیابت باید به شدت ارزیابی گردد . بیمارانی که کنترل مناسبی ندارند ، باید بیش از آغاز حرکات ورزشی، وضعیت قند خون مطلوبی پیدا کنند.
۲- مصرف مواد قندی اضافی قبل از ورزش ، در جریان آن و پس از پایان فعالیت ورزشی ضروری است .
۳- کفش و جورابهای مناسبی برای ورزش استفاده شود .
۴- در افراد بالای چهل سال و کسانی که سابقه بیماری قلبی و عروقی دارند باید ارزیابی کامل قلبی و عروقی انجام شود .
۵- از ورزش دادن محلهای تزریق انسولین خودداری کنید .
۶- با توجه به وجود عوارض ناشی از دیابت ، ورزش مناسب هر شخص انتخاب شود .
منبع : موسسه اطلاع رسانی طعام اسرار