پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا


شیوه‌های تفکر ملل شرق (هند ـ چین)


شیوه‌های تفکر ملل شرق (هند ـ چین)
نویسنده : ناکامورا - هاجیمه
مترجم : عقیلی - مصطفیکیانی - حسین
محل نشر : تهران
تاریخ نشر : ۱۳۷۸/۰۳/۰۱
رده دیویی : ۹۱۵.
قطع : وزیری
جلد : شومیز
تعداد صفحه : ۵۲۸
نوع اثر : ترجمه
زبان کتاب : انگلیسی
نوبت چاپ : ۲
شماره مجلد : ۱
تیراژ : ۱۰۰۰
شابک : ۹۶۴-۵۶۱۶-۷۷-۸

در پژوهش حاضر که در دو جلد فراهم آمده, نویسنده ضمن بررسی و ارزیابی مبانی اندیشه‌ها و مکاتب فکری و اعتقادی هند, چین, تبت و ژاپن, وضعیت فرهنگی, تاریخی, اجتماعی, دینی و سیاسی این تمدن‌ها را تشریح می‌کند .جلد اول از این مجموعه به((هند)) و ((چین)) اختصاص دارد .بخش((هند)) شامل 13فصل است : 1ـ مقدمه2 ;ـ تکیه بر کلیات3 ;ـ برتری دادن به بیان سلبی4 ;ـ ناچیز شمردن فردیت و جزئیات خاص5 ;ـ مفهوم وحدت تمام اشیائ6 ;ـ کیفیت ایستای کلیت ; 7ـ فهم ذهنی شخصیت8 ;ـ اولویت خود کلی بر خود فردی9 ;ـ تبعیت از کلیات ; 10ـ بیگانگی با دنیای عینی طبیعی11 ;ـ ویژگی درون‌گرایی تفکر هندی12 ;ـ ویژگی متافیزیکی تفکر هندی13 ;ـ روح شکیبایی و مصالحه .قسمت دوم جلد اول به((چین)) اختصاص یافته که این فصول را در بردارد14 :ـ مقدمه15 ;ـ اهمیت به درک عینی محسوسات16 ;ـ رشد نیافتگی اندیشه انتزاعی17 ;ـ تاکید بر جزئیات18 ;ـ روحیه حفظ ارزش‌های کهن در قالب ستایش از گذشته‌ها19 ;ـ اشتیاق وافر به کثرت پیچیده و مرکب که به شکل محسوس ابراز می‌گردد20 ;ـ هماهنگی صوری21 ;ـ تمایل به جنبه‌های عملی22 ;ـ فردگرایی23 ;ـ احترام عمیق به سلسله مراتب24 ;ـ احترام به طبیعت25 ;ـ تمایل به آشتی‌پذیری و هماهنگی .گفتنی است پژوهنده کتاب, ریشه‌های تمدن امروز ژاپن را در شالوده‌های تمدن هند باستان معرفی می‌کند .