چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا

آنچه درباره تنفس و پرانا باید بدانیم


۱. تنفس تبلور یک قدرت احیاء کننده به نام ”پرانا“ است. پرانا از طریق تنظیم کردن تنفس طبیعی کنترل می‌شود و این روند کنترل، ”پارانایاما“ نامیده می‌شود.
۲. رابطه انسان با جهان هستی از طریق تنفس است و در صورت اخلال در آن سلامتی انسان به‌خطر می‌افتد.
۳. پرانا شکلی از انرژی است که توسط بدن کیهانی یا نجومی مورد استفاده قرار گرفته و از آنجا به بدن فیزیکی سیر کرده و سپس تک‌تک سلول‌های بدن را در بر می‌گیرد. نیروی ”پرانا“ با انجام دم و بازدم کنترل و تنظیم می‌گردد.
۴. کنترل نوسانات فکر از طریق کنترل پرانایاما (کندی و تندسی نفس): انجام دم و بازدم با نوسانات فکر رابطه‌ای مستقیم دارد، هر چه ذهن دچار ناآرامی باشد تنفس‌ها تند و هرچه آرام باشد تنفس کندتر می‌شود.
۵. تعریف شبکه خورشیدی یا بافت نوری و نحوهٔ ذخیره شدن انرژی یا پرانا در آن: در ناحیه شکم و در منطقه ناف، شبکه خورشیدی یا بافت نوری قرار دارد که وظیفه‌اش ذخیره‌سازی پرانا است. تمرینات تنفسی یا پرانایاما کمک مؤثری است برای جذب پرانا و ذخیره آن در شبکه خورشیدی.
۶. پرانا و کاربردهای آن: پرانا تمامی انرژی‌های ذهنی و جسمی را نمایان می‌سازد. با انجام فعالیت‌های گوناگون، پرانا از بین رفته و مجدداً از طریق هوا و غذا، جذب می‌گردد. انجام مرتب تمرینات تنفسی، افزایش پرانا را در بدن باعث شده و شخص را قادر می‌سازد با انجام تکنیک‌های نسبت به انتقال آن به افراد دیگر برای شفادهی بیماران اقدام نماید. جذب ماده حیات یا همان پرانا تنها از طریق آگاهی بر روی تنفس امکان‌پذیر است.
۷. رابطه پرانا با تمرکز: هر چقدر پرانا را از طریق تمرینات تنفسی بیشتر جذب کنیم تمرکز و بودن در لحظه بیشتر شده، و در نهایت منجر به افزایش تمرکز فکر می‌گردد.
جذب پرانا در بدن از طریق ”نادی‌ها“ یا کانال‌های عبور انرژی انجام می‌گیرد، ۳ کانال اصلی عبور پرانا در بدن وجود دارد که عبارتند از: ”پینگالا یا خورشید“، ”آیدا یا ماه“ و ”سوشومنا یا کانال اصلی“.
انرژی‌های گرم از سمت راست بدن و از طریق کانال ”پینگالا“ جریان پیدا می‌کند، انرژی‌های سرد بدن از سمت چپ و از طریق کانال آیدا به‌حرکت در می‌آید در انتهای ستون‌فقرات نیرو یا انرژی عظیمی به نام کندالینی شاکتی وجود دارد که آن‌را به‌صورت مار خفته‌ای تشبیه کرده‌اند. این انرژی از طریق کانال سوشومنا که در امتداد ستون‌فقرات قرار دارد به‌تدریج به حرکت درآمده و از ۷ چاکرا که از انتهای ستون‌فقرات شروع و به تاج سر ختم می‌شود عبور کرده و فرد را به فرا آگاهی می‌رساند.
نکته: برای بیدار کردن این نیروی عظیم معنوی که به سال‌ها تمرین نیاز دارد تنها یک راه وجود دارد و آنهم انجام تمرینات مرتب یوگا، مدیتیشن و پیروی از رژیم‌غذائی مناسب می‌باشد.
۸. پراناهای اصلی بدن: ۵ پرانای اصلی در بدن وجود دارد که عبارتند از: پرانا، آپانا، سامانا، یودانا و ویانا
هر یک از پراناهای مذکور وظیفه سالم نگهداشتن بخشی از اندام‌های بدن را به‌عهده دارند.
۹. پرانا در تمامی اتفاقات پیدا و پنهان و تمامی کارکردهای بدن اعم از خوردن، خوابیدن، فکرکردن، احساس کردن، تصمیم گرفتن و اراده کردن، نقش اساسی دارد.
● دستورات مهم در انجام پرانایاما
۱. در تمرینات پرانایاما بایستی منظم و جدی بود.
۲. در هنگام بیماری نباید تمرینات پرانایاما را انجام داد.
۳. به هنگام انجام تمرینات پرانایاما عضلات صورت را عادی نگهداشته، اخم نکنید.
۴. بیش از توانتان نفس را نگاه ندارید.
۵. در صورت احساس درد در سینه تمریناتتان را متوقف کنید.
۶. از صحبت کردن بیش از حد و از خوردن بیش از اندازه غذاهای چرب و گوشتی پرهیز کنید.
۷. پرانایاما نیازمند تمرکز عمیق است و ذهن نقش اساسی را در آن ایفا می‌کند. بنابراین بایستی تمرکز فکرتان را با تمرینات تمرکزی یا مدیتیشن افزایش دهید.
منبع : مجله دانش یوگا