دوشنبه, ۳ مهر, ۱۴۰۲ / 25 September, 2023
مجله ویستا

کالومل Calomel


کالومل به فرمول CL۲Hg۲ جسمی است سفید رنگ و متبلور، رازی نخستین کسی است که در کتاب الاسرار خود طرز تهیه و خواص آنرا شرح داده است و در آثار پزشکی خود قرن‌ها پیش از توجه پزشکان غربی به خاصیت آن، از آن به‌عنوان مسهل و داوری ضد سیفلیس سخن به میان آورده و ضمناً آنرا از سم‌های خطرناک می‌دانست.
در کتاب الاسرار رازی در بخش فرازیدن جیوه برای سفیدی یافتن طرز تهیه سوبلیمه و کالومل شرحی مبسوط داده بود [۲۲].

۲۲. شیمیدانان نامی اسلامی ـ جعفر آقایانی چاوشی
منبع : مطالب ارسال شده


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری ایرناخبرگزاری ایلناروزنامه آرمان ملیسایر منابعسایت اکوایرانسایت فرادیدسایت زومیتسایت دیدارنیوزروزنامه شهروندخبرگزاری ایسنا