دوشنبه, ۲ خرداد, ۱۴۰۱ / 23 May, 2022
مجله ویستا

ستاره های پول ساز


ستاره های پول ساز
شاید مشخص ترین و شایع ترین ادراك از فعالیت های ورزشی كاركرد انسجامی و وحدت بخشی آن باشد و بسیاری از افراد یكی از كاركردهای مهم آن را ایجاد وحدت می دانند. ما به عنوان یك شخص در مورد بازیها، دارای فكر و احساس هستیم و به ابراز احساساتی همچون شادی و غم، شور و شعف و یاس و ناامیدی می پردازیم، اما باید اشاره نمود این احساسات دارای دامنه محدودی است و انسجام در بین طرفداران و تماشاگران و ناظران این بازیها انسجامی پایدار و دائمی نیست. انسجام شكل گرفته بعد از پیروزی ها در رشته های مختلف ورزشی (مثل پیروزی یونان در مسابقات فوتبال جام ملتهای اروپا) بیشتر ساختگی و غیرواقعی است زیرا در صورت تكرار این پیروزیها آن احساسات اولیه فرو می نشیند و ساختگی بودن آن انسجام، خود را بیشتر نشان می دهد: انسجام ناشی از یك پیروزی با در آغوش گرفتن همدیگر، از سیاه و سفید، اقوام مختلف، ادیان متفاوت در سطوح محلی یا ملی دارای دوام زیادی نیست و بعد از مدت كوتاهی كه آن احساسات فروكش نمود تعارضات و تضادهای واقع كه در درون جامعه وجود دارند خود را نشان می دهند هر چند كه نظام های سیاسی سعی می كنند با بزرگ نمایی این پیروزیها كمی از تعارضات داخلی را تقلیل دهند. در واقع این انسجام و وحدت زودگذر نمی تواند تعارضات ناشی از نابرابریهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، جنسیتی را از بین ببرد.
در واقع ورزش در معنای عام و ورزش حرفه ای به طور خاص در دنیای جدید تنها در خدمت كسب سود و منافع مادی بیشتر برای گردانندگان آن است. هر چند به ظاهر هدف از آن كسب سلامت و تندرستی و غیره می باشد. ورزش حرفه ای ورزشی یكنواخت و همراه با خستگی است و عامل فرسایش روح انسانی افراد ورزشكار می باشد، ورزشكاری كه به مانند ماشین انتظار انجام عمل دقیق و بدون خطا از او می رود، برای انجام این اعمال، نخبگان ورزشی ابزاری مناسب می باشند؛ نخبگان ورزشی در ورزش امروزین (حرفه ای) به مانند یك ماشین پولساز برای شركت های تجاری ورزشی و شركتهای تجاری و صنعتی اند. انگیزه كسب درآمدهای بالا در شركتها و فروش بیشتر تولیدات انبوه خود نیاز به بازار مصرف انبوه دارد و در این بین ورزش و ورزشكار حرفه ای ابزاری مناسب برای افزایش فروش و سود بیشتر برای شركتهای تجاری صنعتی به حساب می آیند و همین كسب سود بیشتر سبب شده كه انبوه سازی مصرف در جوامع جدید به عنوان وظیفه ای اساسی به عهده ستارگان و نخبگان ورزشی یا كلاً ورزش گذاشته شود و برای رسیدن به این منظور از پرداختهای كلان به عده ای از ورزشكاران حرفه ای سود برده می شود.
منبع : همشهری


همچنین مشاهده کنید

سایت نمناکروزنامه ایرانسایت خبرآنلاینسایت انتخابسایت تجارت نیوزسایت زومیتسایت فراروخبرگزاری تسنیمخبرگزاری تحلیل بازارسایت ساعدنیوز