سه شنبه, ۱ فروردین, ۱۴۰۲ / 21 March, 2023
مجله ویستا

قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج


قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج
شوهر مكلف است در صورتی كه در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق به یكی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع كرده قباله مزاوجت یا طلاق‌نامه یا رجوع را به ثبت برساند و الا به یك تا شش ماه حبس تادیبی محكوم خواهد شد.
كلیه دفاتر ازدواج مكلفند كه قبل از وقوع ازدواج از نامزدها گواهینامه پزشك را بر نداشتن امراض مسریه مهم كه نوع آنها از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام می‌گردد مطالبه نموده و پس از بایگانی كردن آن به عقد ازدواج و ثبت آن با قید موجود بودن گواهی پزشك بر تندرستی نامزدها اقدام نمایند.
دختران از داشتن گواهینامه پزشك در قسمت امراض زهروی معاف هستند.پزشك‌هایی می‌توانند گواهینامه صادر نمایند كه پروانه مخصوص از وزارت دادگستری برای این كار داشته باشند.ترتیب صدور گواهینامه پزشك و تعیین دستمزد آنها به موجب آیین نامه ای است كه به تصویب وزارت دادگستری و وزارت كشور خواهد رسید.هر سردفتری كه بدون رعایت قوانین به عقد و ثبت ازدواج مبادرت نماید به حبس تادیبی از دو ماه الی یك سال محكوم خواهد شد.هر پزشكی كه برخلاف واقع گواهی تندرستی به نامزد بدهد و یا بدون جهت و از روی غرض از دادن گواهینامه خودداری نماید به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.اجرای مواد ۲ و ۳ و ۴ و ۵ این قانون در هر محل از تاریخی است كه از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام خواهد شد.
منبع : روزنامه تهران امروز


همچنین مشاهده کنید

سایت نی نی بانسایت تاپ نازسایت تابناکسایت مشرقروزنامه شهروندسایت دیپلماسی ایرانیسایت آفتاب نیوزسایت اقتصاد 24سایت مجله شبکهروزنامه ابتکار