یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

ارزشهای بصری خط نستعلیق


ارزشهای بصری خط نستعلیق
از آنجا كه دور و بر سطح در این خط غلبه دارد ، خطی است عاطفی و صمیمی . و از آنجا كه ریشه در سنت كهنِ فارسی دارد ، این خط عروس خطوط ایرانی ، لقب گرفته است .
در تمام اجزاء آن ، بنا به قاعدهٔ تشرف ، نزول مشاهده می شود . یعنی جزء آغازین در هر كلمه ، بالاتر از آخرین جزء كلمه ، قرار می گیرد . اگر خواسته باشیم آن را به قالب یكی از اشكال اصلی تشبیه كنیم ، فرم دایره متناسب است ، جز در موارد نادری مثل (( ب )) و (( ك )) و … كه باز سطح همراه دایره كامل می شود ، در بقیهٔ حروف ، دایره جزء اصلی كار را تشكیل می دهد و همین خصوصیت ، باعث گردیده است این خط تا این حد عاطفی و صمیمی احساس را بیان كند . در ضمن اینكه بر خلاف خط شكسته نستعلیق ، كاملاً خوانا است .
منبع : پایگاه تجاری و اطلاع‌رسانی صنایع دستی