جمعه, ۲۲ تیر, ۱۴۰۳ / 12 July, 2024
مجله ویستا

منیر حسام


جنسیت: زن
تولد و وفات: ( ... )س سیزدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نقاش
تصویرگر و شبیه‌ساز دوره ناصری بود که در گل و مرغ نیز مهارت داشته و صورت‌سازی را خوب می‌دانسته است. از‌ آثار رقم‌دار وی قلمدان گل و مرعی است که رویه و جوانب آن را با گل و مرغ متنوع مستور کرده و صورت‌هائی نیز بر رویهٔ آن به نقش در آورده است ، بار قم: "کمترین منیر حسام".
منبع : مطالب ارسالی