پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

کرم شاخه گوجه فرنگی


کرم شاخه گوجه فرنگی
كرم این شب پره بیشتر از خود آن كه شب پره بالغ است و كرم شاخی گوجه فرنگی نامیده می شود، دیده شده است.
اگر چه این كرم (لیسه) را كرم گوجه فرنگی می نامند ولیكن آنها از شاخ و برگ سیب زمینی، بادمجان، فلفل سبز و انواع علف هرز تغذیه می كنند.
گونه هم خانواده آن كرم شاخی تنباكو نامیده می شود كه گیاه تنباكو را می بلعند و نابود می كنند.
ویژگیهای ظاهری :
بالهای قهوه ای – خاكستری باریك. بدن كشیده كه كم كم باریك ( كم عرض ) می شود با ۵ جفت لكه زرد.
طول بدن ۶۶/۹۱ سانتی متر.
زیستگاه: باغها.
قلمرو: سراسر جهان به طور گسترده.
گونه های هم خانواده: ابوالهول (اسفینكس) سفید خط. شب پره مرغ مگس.
منبع : مرکز اطلاع رسانی خانواده (شمیم)