دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا


پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی پیش‌دانشگاهی (1)


پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی پیش‌دانشگاهی (1)
نویسنده : بابایی، رضا,بازرگانی، بهمن,شکور، شبنم
شماره کنگره : ۴پ۱۶۳ب/LB۲۳۵۳
شابک : ۹۶۴-۳۹۵-۶۹۱-۱
رده دیویی : ۵۴۰.۷۶
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۲۰
تعداد صفحه : ۲۸۰
نوبت چاپ : ۱۶