چهارشنبه, ۱۹ بهمن, ۱۴۰۱ / 8 February, 2023
مجله ویستا

قانون مربوط به حق حضانت


قانون مربوط به حق حضانت
●ماده واحده :
چنانچه به حكم دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن دادگاه حضانت طفل بعهده كسی قرارگیردوپدریامادر ویاشخص دیگری مانع اجرای حكم شود و یا از استرداد طفل امتناع ورزد دادگاه صادر كننده حكم وی را الزام به عدم ممانعت یا استرداد طفل مینماید و در صورت مخالفت به حبس تا اجراء حكم محكوم خواهدشد.
منبع : سایت حقوقی دادخواهی


همچنین مشاهده کنید

سایت فراروسایت بیتوتهسایت دیجیاتوروزنامه شهروندسایت ساعدنیوزسایت جمارانسایت دیپلماسی ایرانیسایت دیدبان ایرانسایت دیدارنیوزخبرگزاری فارس