یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا


عقیده و عمل: پژوهشی در باب نقش تکوینی عقاید و اعمال در هویت انسان


عقیده و عمل: پژوهشی در باب نقش تکوینی عقاید و اعمال در هویت انسان
نویسنده : حسین‌زاده، محمد
شماره کنگره : ۷ع۵ح/BP۲۸۶
شابک : ۹۶۴-۴۱۱-۰۴۰-۴
رده دیویی : ۲۹۷.۸۳
تاریخ نشر : ۸۵۰۷۰۵
تعداد صفحه : ۶۴
نوبت چاپ : ۲