جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا


نظریه اقتصاد خرد


نظریه اقتصاد خرد
نویسنده : بایلاس، ریچارد,راغفر، حسین
شماره کنگره : ۶ن۲ب/HB۱۷۲
شابک : ۹۶۴-۳۱۲-۰۴۳-۰
رده دیویی : ۳۳۸.۵
تاریخ نشر : ۸۵۰۷۰۴
تعداد صفحه : ۴۲۴
نوبت چاپ : ۴