شنبه, ۲۹ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 18 May, 2024
مجله ویستا

نظام‌الدین ابوعبدالله - ابوالحسن سلیمان - سلمان‌بن حسن - حسین‌بن سلیمان - سلمان صهرشتی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س پنجم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه و عالم امامی
فقیهی موجه و متدین از شهرهای دیلم بود. وی از شاگردان نجاشی و شیخ طوسی (م ۴۶۰ ق) و سید مرتضی و دیگر بزرگان بود. شیخ منتجب‌الدین از طریق پدر و جد خود از وی روایت کرده است. رجال‌نویسان در اسم و کنیه و اسم پدر و اسم جد او اختلاف‌‌‌نظر دارند. از آثار وی: "اصباح‌الشیعهٔ بمصباح‌الشریعهٔ"؛ "التبیان فی عمل شهر رمضان"؛ "التنبیه" یا "تنبیه‌الفقیه"؛ "قبس‌المصباح" که تلخیص "مصباح‌المتهجد" شیخ طوسی است و حموی این کتاب را به ابوالفرج محمدبن حسن صهرجتی نسبت داده است؛ "المتعه"؛ "النفیس"؛ "النوادر"؛ "نهج‌المسالک الی معرفهٔ‌المناسک".
منبع : مطالب ارسالی