دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

کرم‌مرزبانی ترجمان برازجانی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )سده چهاردهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر ترجمان
وی در سرودن شعر هیچ‌گاه پیرامون صنایع شعری نمی‌گشت. بیشتر اشعار او دوبیتی است ، به ‌سبک باباطاهر و فائز دشتی. وی سعی کرده است که اشعار او ساده و نزدیک به‌فنم اهالی دشتستان باشد. از اوست:
نسازد سال‌ها تا خون دلی را
نخواهد کرد آسان مشکلی را
دو صد عاقل بیازارد زمانه
که تا خرسند سازد جاهلی را
منبع : مطالب ارسالی