شنبه, ۱ مهر, ۱۴۰۲ / 23 September, 2023
مجله ویستا

بدیعی – حبیب اله (١۳١٢ـ١۳٧١)


بدیعی – حبیب اله (١۳١٢ـ١۳٧١)
درشهرستان سواد كوه ( استان مازندران ) به دنیا آمد. بدیعی آهنگساز و نوازنده ویولن بود. بدیعی در دانشگاه تهران در رشته زمین شناسی تحصیل كرد. استادان او لطف اله مفخم پایان (سه سال)، صبا (دو سال)، چینگوزیان ( یك سال ) بودند.
بدیعی برای فعالیت هنری در سال ١۳۳١ به رادیو رفت و تكنواز ویولن دراركستر ارتش بود. در سال ١۳۳٢ در رادیو گروه موسیقی را به راه انداخت. در سال ١۳۳٦ رهبری اركسترموسیقی رادیو و باربد و نكیسا را به عهده داشت.
منبع : موسیقی ایرانی


همچنین مشاهده کنید





سایت اقتصادنیوزسایت نی نی بانسایت انتخابسایت اقتصاد 24سایت انرژی پرسروزنامه توسعه ایرانیسایت تاپ نازسایت آفتاب نیوزسایت رویداد 24سایت ورزش سه