یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

۳۵ کیلو امیدوای


۳۵ کیلو امیدوای
این كتاب داستان پسری به نام گرگوری است كه از مدرسه متنفر است و لحظات مدرسه برایش شكنجه آور است و تنها روزهای خوب زندگی اش وقت هایی است كه به كارگاه پدربزرگ می رود. نویسنده این كتاب آنا گاوالدا است كه ترجمه آن را آتوسا صالحی انجام داده است.
منبع : روزنامه شرق