سه شنبه, ۲۷ اردیبهشت, ۱۴۰۱ / 17 May, 2022
مجله ویستا

فلسفه وحدت وجود هندو


حکیمان و دانشمندان هندو می‌گویند خدایان بی‌شمار آن دین همه مظاهر یک خدای واحد و بزرگند و تمام موجودات بخش‌هایی از کالبد عظیم الوهیت به شمار می‌روند. از دیدگاه آنان این جهان و همه اجزای آن در حقیقت خیالی بیش نیست. این خیال را مایا (Maya) یعنی فریب و وهم می‌نامند. به عقیده آنان تمام این صورت‌های وهمی سرانجام نابود می‌شوند و تنها برهما که ثابت و پایدار است، باقی می‌ماند. در قرون اخیر عرفان هندویی غربیان را مسحور کرده است، همان طور که عرفان اسلامی نیز در جلب غربیان به اسلام سهم زیادی دارد. قوانین اخلاقی، تصوف و اندیشه‌های لطیف آیین هندو از روزگار کهن جذابیت داشته است و تأثیر تفکرات هندو بر اهل تصوف در مسیحیت و اسلام دیده می‌شود. اصول ایمان هندوان چهار چیز است: ۱. الوهیت روح ۲. وحدت موجودات ۳. وحدت خدایان ۴. وحدت مذاهب و ادیان. آیین هندو با خودمحوری میانه‌ای ندارد و یک هندو می‌تواند علاوه بر آیین خود به هر یک از ادیان جهان بگرود. با این وصف، شدیدترین تعصب‌ها را می‌توان میان هندوان یافت. کافی است به یاد بیاوریم که مهاتما گاندی به سبب اعتقاد به برابری هندوان و مسلمانان، مورد دشمنی گروهی از هندوان قرار گرفت و یکی از ایشان او را با گلوله کشت. ملی‌گرایی هندویی در دوره‌های اخیر بسیار شدت یافته است و یکی از تازه‌ترین و خشن‌ترین مظاهر آن تخریب مسجد بابری و کشته شدن تعداد بی‌شماری از مسلمانان و هندوان در این حادثه بود. مستمسک آنان در ارتکاب این عمل این بود که مکان مسجد بابری زادگاه بت راما بوده است. آنان با این سخن ادعا می‌کنند که ویشنو (یکی از خدایان تثلیث هندو) در آنجا به شکل بت راما جلوه کرده و به همین دلیل، هندوان در آن مکان بتخانه‌ای ساخته بودند که به مسجد تبدیل شده است. آنان به همین بهانه بت‌های خود را بر ویرانه‌های مسجد نصب کردند و آنها را پرستیدند. هندوان تصمیم دارند ساختمان بتخانه را در فرصت مناسب آغاز کنند
منبع : مطالب ارسال شده


همچنین مشاهده کنید

سایت مثلث آنلاینسایت اعتماد آنلاینسایر منابعسایت مشرقروزنامه ابتکارسایت همشهری‌آنلاینسایت تابناکسایت اقتصادنیوزسایت نمناکروزنامه دنیای اقتصاد