سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

۵ نوامبر ۲۰۰۶ ــ صدور حکم اعدام صدام حسین و واکنش ها


۵ نوامبر ۲۰۰۶ ــ صدور حکم اعدام صدام حسین و واکنش ها
پنجم نوامبر ۲۰۰۶ و سه سال و هفت ماه پس از افتادن عراق به دست نیروهای نظامی آمریکا، در میان ادامه روزافزون زد و خوردهای خونین در آن کشور و نارضایی دو سوم آمریکاییان از این اوضاع، دو روز پیش انجام انتخابات کنگره آمریکا و پس از برقراری مقررات منع رفت و آمد در چندین منطقه عراق یک محکمه عراقی به ریاست عبدالرحمن رئوف که در زمان حکومت صدام زندانی شده و آسیب دیده بود وی را در اتهام قتل ۱۴۸ عراقی (و شیعه) در سال ۱۹۸۲ مجرم شناخت و به اعدام محکوم ساخت. این «رای» که از چند روز پیش انتظار آن می رفت و برخی از مفسران آمریکایی ازجمله کریس متیوز (صاحب یک برنامه گفت و شنود روزانه در شبکه تلویزیونی ام. اس ـ ان بی سی) آن را یک تبلیغ انتخاباتی برای حزب جمهوریخواه آمریکا خوانده بودند قطعی نیست و درصورت اعتراض محکوم و یا وکیلان او، پرونده به دادگاه عالی عراق مرکب از ۹ قاضی احاله خواهد شد و رسیدگی این محکمه محدودیت زمانی ندارد. قاضی کردتبار محکمه بدوی همچنین بارزان برادر صدام و حامد البندر رئیس دادگاه انقلاب وقت عراق را به اعدام محکوم کرده است.
پیش از قرائت حکم که پس از ۳۹ جلسه محاکمه صادر شد، قاضی ارشد دادگاه «Ramsey Clark رمسی کلارک» یکی از وکیلان صدام را که اعتراض داشت از جلسه اخراج کرد و به زبان انگلیسی خطاب به کلارک که سالها پیش داستان کل آمریکا (وزیر دادگستری) بود و معروفیت لیبرال بودن دارد «گت اوت» گفت و بیرون انداخت. صدام دستور عبدالرحمن رئوف را که بپاخیزد و هنگام قرائت متن حکم در حالت «ایستاده» باشد رد کرد که دو مامور او را از جایش بلند کردند و ایستاندند.
به گزارش اسوسییتدپرس (خبرگزاری رسانه های آمریکا)، صدام هنگام قرائت رای محکمه فریاد «زنده باد مردم، مرگ بر دشمنان مردم ـ زنده باد ملت سرفراز، مرگ بر دشمنان این مردم» کشید و محاکمه اش را یک نمایش مسخره خواند.
پخش اخبار مربوط به صدور این حکم که در مورد یک اتهام از اتهامات صدام صادرشده است باعث تظاهرات سنی های عراق ازجمله در تکریت به حمایت از وی و شیعیان به ویژه در بغداد برضد او و تایید حکم شد. به گزارش اسوسییتدپرس، صالح مطلق از سنی های معروف عراق در واکنش خود گفته است که حکم محکمه مسئله جاری عراق را حل نخواهد کرد؛ باعث تشدید جنگ داخلی، برادرکشی و نابودی هزاران، بلکه صدها هزار عراقی خواهد شد.
برخی از کسانی که در گوشه و کنار جهان نظرشان درباره این رای استعلام شده است گفته بودند که ماههاست که در عراق هر روز بیش از ۱۴۸ تن کشته می شوند، آیا مسئولان این تلفات هم محاکمه خواهند شد؟!. در ماه اکتبر ۲۰۰۶ (ماه قبل از صدور رای) ۱۰۴ آمریکایی هم در عراق جان باختند و در دومین روز نوامبر پنج تن دیگر از جمله دو سرهنگ آمریکایی. بعضی دیگر صدور رای را در آستانه انتخابات آمریکا، یک عمل سیاسی و تبلیغ انتخاباتی به سود نامزدهای حزب جمهوریخواه خوانده بودند که طبق نظر سنجی ها دارد کنترل پارلمان آمریکا و قطعا مجلس نمایندگان (مصوب بودجه) را از دست می دهد و انتخابات هفتم نوامبر ۲۰۰۷ را یک رفراندم در آمریکای سیصد میلیونی برای تعیین میزان مخالفان و موافقان ادامه اشغال نظامی عراق خوانده اند که طالبانی رئیس جمهور عراق خواسته است این استقرار ادامه یابد!.
در این میان، خلیلزاد سفیر افغان تبار آمریکا در بغداد رای دادگاه بدوی درباره اعدام صدام حسین را «اراده ملت عراق» خوانده است.
(این گزارش از میان اخبار فوری رسانه ها گردآوری شده که بعدا پس از انتشار اسناد، دوباره نویسی خواهد شد)
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز