جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا


راهنمای عملی برگزاری کارگاه‌های آموزش مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان: کتاب راهنمای مدرس


راهنمای عملی برگزاری کارگاه‌های آموزش مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان: کتاب راهنمای مدرس
نویسنده : محمدخانی، شهرام,فتی، لادن,موتابی، فرشته,کاظم‌زاده‌عطوفی، مهرداد
شماره کنگره : ۸آ/ ۳۶۰۵ LB
شابک : ۹۶۴-۷۹۳۲-۶۲-۶
رده دیویی : ۳۷۸.۱۹۸
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۱۴
تعداد صفحه : ۲۰۸
نوبت چاپ : ۱