شنبه, ۱۵ بهمن, ۱۴۰۱ / 4 February, 2023
مجله ویستا

قوانین و مجازات های دوپینگ


قوانین و مجازات های دوپینگ
در صورت استفاده از استروئید های آنابولیک، دارو های ادرارآور، هورمون های پپتیدی وگلیکوپروتئینی و آنالوگ های آنها یا دستکاری فیزیکی، شیمیایی یا دارویی ادرار محرومیت های زیر اعمال میگردد:
ـ در اولین ارتکاب جرم: ۴-۲ سال تعلیق
ـ در دومین ارتکاب جرم: تعلیق مادام العمر
ـ در صورت استفاده از مواد و روش های غیر مجاز بجز مواردی که در بالا ذکر شد:
ـ در اولین ارتکاب جرم به مدت۳-۶ ماه
ـ در دومین بار به مدت ۲سال
ـ در سومین ارتکاب به صورت مادام العمر محروم می شود.
به هنگام استفاده از مواد محدود شده حکم محرومیت بر حسب مورد صادر خواهد شد. در نهایت فدراسیون ملی هر کشور مسوول شرکت سالم و عاری از دوپینگ ورزشکاران در مسابقات است. به همین جهت در صورت احراز دوپینگ توسط ورزشکار مجازات ها و جریمه هایی نیز برای فدراسیون مربوطه در نظر گرفته می شود.
▪ در دوران محرومیت ورزشکار:
صلاحیت انتخاب برای مسابقه در هیچ کدام از مسابقات بین المللی به رسمیت شناخته شده و یا هر مسابقه ای که تحت نظارت فدراسیون ملی باشد را ندارد.
محروم از شرکت در سمینار یا همایش است.
صلاحیت انتخاب بازی یا هر موقعیت شغلی نظیر داوری، مربیگری، مسئولیت، ریاست، مشاوره و... را ندارد.
هرگونه ترفیع، مدال، عناوین و مقام هایی که در هنگام یا پس از تاریخ دوپینگ کسب کرده است از وی سلب خواهد شد.
هر ورزشکار، مربی، داور، رئیس، مشاور یا هر شخصی که در رابطه با مواد ممنوعه یا روش های ممنوعه مجرم شناخته شود، در همان اولین ارتکاب جرم به طور مادام العمر محروم میگردد
منبع : روزنامه ایران


همچنین مشاهده کنید

سایت اعتماد آنلاینسایت مشرقروزنامه آرمان ملیخبرگزاری تحلیل بازارسایت خبرآنلاینسایر منابعروزنامه تعادلسایت جهان صنعت نیوزسایت نورنیوزروزنامه همشهری