چهارشنبه, ۲ مرداد, ۱۳۹۸ / 24 July, 2019
مجله ویستا

ضربه‌گیر


برای کاستن یا میرا کردن حرکات نوسانی به کار می‌رود. چند نوع سیستم مستهلک کننده یا میرا کننده وجود دارد. سیستم میرا کنندهٔ روغنی میراکنندهٔ هوائی و میرا کننده اصطکاکی. معمول‌ترین آنها سیستم میراکنندهٔ روغنی [D] است که در خودروها به کار می‌رود و به آن کمک فنر می‌گویند. این دستگاه شامل یک توپی یا پیستون است که به هنگام پایین رفتن اجازه می‌دهد که روغن از طریق سوپاپ کوچک روی پیستون عبور کند. لزجت یا چسبندگی روغن و اندازهٔ سوپاپ، مشخصه‌های میراکنندگی را تعیین می‌کنند که عبارتند از طریقه و سرعتی که نوسانات کاهش می‌یابند. هنگام بارگذاری سریع، یک سوپاپ ثانوی، روغن را به یک ذخیره گاه هدایت می‌کند.
منبع : مطالب ارسال شده
همچنین مشاهده کنید
 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی

 از میان خبرها
خبرگزاری ایرناروزنامه آرمانخبرگزاری تسنیمروزنامه خراسانسایت فرارو