شنبه, ۲ شهریور, ۱۳۹۸ / 24 August, 2019
مجله ویستا

بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی (از دیدگاه شرکت‌کنندگان در کنکور ۸۳ ـ ۱۳۸۲ در اصفهان)


بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای اجتماعی آموزش عالی (از دیدگاه شرکت‌کنندگان در کنکور ۸۳ ـ ۱۳۸۲ در اصفهان)
تقاضای اجتماعی برای آموزش عالی که در قالب تقاضای افراد جامعه برای دریافت خدمات آموزش عالی مطرح می‌شود با توجه به تحولات صورت گرفته در جوامع امروزه به سرعت رو به گسترش است و در نتیجه برنامه‌ریزان جوامع سعی می‌کنند تا حد امکان به چنین تقاضائی پاسخ مناسبی دهند. تقاضای اجتماعی جوانان برای آموزش عالی مانند تقاضای بازار، برآیند تقاضای افراد برای آموزش عالی است که به‌طور عمده از رفتار جمعی شکل می‌گیرد.
منابع سرمایه انسانی عبارتست از: دانش، مهارت، تجربه، توان، خلاقیت و سلامت که به‌وسیله آموزش و بهداشت که در نیروی انسانی ایجاد می‌گردد.
نعمت اله اکبری
هوشنگ طالبی
حسن کارنامه حقیقی
مصطفی عمادزاده
سید ابراهیم جعفری
منبع : حوزه معاونت تحقیقات و فناوری

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


سایت تابناکسایت ارانیکوسایت ورزش سهروزنامه سازندگیخبرگزاری اسپوتنیک