پنجشنبه, ۱۸ خرداد, ۱۴۰۲ / 8 June, 2023
مجله ویستا

حرکت هشت یا شاس نژ در اسکی


حرکت هشت یا شاس نژ در اسکی
حركت هشت یا شاس نژ حركتی است كه طی آن اسكی باز در خط شیب به طور مستقیم و به سمت پایین سر می خورد. در این حركت نوك اسكیها به هم نزدیك (۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر) و انتهای اسكیها از هم دور می باشند و بدین ترتیب شكل هشت فارسی به خود می گیرند.
● محل تمرین
محل تمرین باید دارای شیب ملایم و سطحی صاف و فاقد پستی و بلندی باشد(پیست مخصوص مبتدیان)
● برف
برف باید كاملاً كوبیده و سفت باشد تا باز كردن دم اسكیها به راحتی ممكن شود ولی لبه دادن اسكیها در حال حركت در این شرایط كمی مشكل خواهد بود و جهت رفع آن زانوها باید كمی خم شوند.
● سطح مطلوب اجرای حركت
۱ – انجام حالت هشت در هنگام سر خوردن
۲ – استفاده از حالت هشت برای كنترل سرعت
● هدف از تمرینات
۱ – خم و راست كردن زانوها
۲ – كنترل لبه های اسكی كه با تنظیم فاصله انتهای دو اسكی از یكدیگر صورت می گیرد. سازمان دهی آموزش
شاگردان دو به دو حركت كنند ولی مربی باید مواظب آنها باشد. مسیرها كاملاً آزاد باشند جهت قدم برداشتن و تغییر مسیر برای هر دو شاگرد باید مشخص گردد.
● تكنیك
۱ – در این حركت دم اسكیها را از هم دور و سراسكیها به هم نزدیك هستند به نحوی كه سر اسكیها حدوداً ۱۰ تا ۱۵ سانتیمتر از هم فاصله دارند.
۲ – اسكیها بر روی لبه های داخلی قرار دارند و باید مچ پاها و همچنین زانوها را با فشار به سمت جلو و داخل خم كنید. حالت بالاتنه، دستها و چوبدستها شبیه حالت شوس راست هستند.
۳ – برای اجرای حركت به حالت شوس راست حركت كنید و سپس دم اسكیها را بطور همزمان بطرف خارج فشار دهید تا اسكیها حالت هشت را بخود بگیرند، پس از آنكه اسكیها به وضع مورد نظر درآمدند بر روی لبه های داخلی سربخورند تا به انتهای مسیر برسید هدف نهایی آن است كه اولاً حالت هشت به اصطلاح (بسته) باشد یعنی انتهای اسكیها خیلی از هم دور نباشند و ثانیاً اسكیها كاملاً بر روی لبه های داخلی قرار گیرند و بالاتنه و دستها هیچ حركتی انجام ندهند و تنها لنگها ( ساق و رانها) مسئول حركت و هدایت اسكیها با حفظ تحرك كافی باشند.
● تمرینات
۱ – در حالت در جا بازكردن انتهای اسكیها را تمرین كنید.
الف) با برداشتن و گذاشتن یك اسكی به حالت هشت در آئید. سپس این كار را با اسكی دیگر بكنید.
ب) با پراندن انتهای اسكیها آنها را در وضعیت هشت قرار دهید.
ج) انتهای اسكیها را با فشار شدید بر پاشنه ها باز كنید و در وضعیت هشت قرار دهید.
۲ – با حالت شوس راست حركت كنید و در انتهای مسیر كه شیب كم می شود هشت كنید.
۳ – با حالت شوس راست حركت كنید و در میانه مسیر هشت كنید.
۴ – در حالی كه به حالت هشت در حركت هستید مچ پا و زانوها را چند بار خم و راست كنید.
۵ – در حالی كه به حالت هشت در حركت هستید دم اسكیها را تا اندازه ای بهم نزدیك كنید (هشت بسته) و دوباره از هم دور كنید(هشت باز)
۶ – در حالی كه به حالت هشت بسته در حركت هستید انتهای اسكیها را بهم نزدیك كنید تا دو اسكی كاملاً موازی شوند و دوباره از هم دور كنید تا بصورت هشت بسته درآیند.
۷ – در حالی كه به حالت هشت بسته در حركت هستید با دادن لبه بیشتر و نه با بازكردن انتهای اسكیها، ترمز كنید.
۸ – بدون چوبدست به حالت هشت حركت كنید و دستها را به كمر و یا روی زانوها قرار دهید.
۹ – عرض پیست را به حالت هشت طی كنید.
۱۰ – در حالی كه به حالت هشت در حركت هستید در انتهای مسیر یكی از اسكیها را یك قدم در بیرون مسیر قراردهید. (یا به صورت ركاب زدن به بیرون مسیر سر بدهید) و بگذارید حركت هشت ادامه پیدا كند تا اسكیها متوقف شوند. این حركت را از دو طرف تمرین كنید.
● اشكالات متداول
۱ – وزن اسكی باز عقب است.
۲ – یكی از اسكیها بیشتر روی لبه است.
۳ – اسكیها روی لبه نیستند.
۴ – فقدان فشار برلبه ها كه در این حالت نوآموزان برای فشار آوردن به پاشنه ها فقط زانوها را به هم می چسبانند.
۵ – اسكیها (انتهای اسكیها) بیش از اندازه باز هستند (هشت خیلی باز)
۶ – زانوها صاف و دستها كشیده هستند.
● رفع اشكالات
۱ – درحالت درجا اسكیها را با كمك مربی به حالت هشت درآوید و زانوها را چندین بار خم و راست كنید.
۲ – بدون استفاده از چوبدست اسكیها را به حالت هشت دربیاورید و سربخورید در این حالت دستها را به كمر گرفته سپس پس از سرخوردن با فشار آوردن به زانوها به سمت جلو و داخل اسكیها را بر روی لبه ببرید.
۳ – پاشنه و زانوها را خم كرده و با دست آنها را به سمت داخل و جلو فشار دهید تا اسكیها بهتر بر روی لبه بروند.
۴ - سریعتر اسكی كنید.
● لغات مورد استفاده
▪ شاس نژ snow plow-snow plough
▪ لبه داخلی Inner edge
▪ لبه بیرونی Outside edge
▪ باسن Hip
▪ شیب Slope
▪ شاس نژ بسته Narrow plow
▪ شاس نژ باز Wide plow
منبع : واحد مرکزی خبر


همچنین مشاهده کنید

خبرگزاری ایرناسایت همشهری‌آنلاینسایت اعتماد آنلاینسایت ورزش سهسایت تجارت نیوزسایت اکوایرانسایت انتخابروزنامه شرقسایت جمارانسایر منابع