پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

۱ آذر ـ ۲۲ نوامبر ـ رقم واقعی مجروحان آمریکایی جنگ عراق تا۲۱ نوامبر ۲۰۰۴


شبكه تلویزیونی آمریكایی سی بی اس در مجله مصور «سیكستی مینیتز» یكشنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۰۴ گزارش كرد كه رقم ۹ هزار مجروح جنگ عراق كه وزارت دفاع منتشر ساخته است دقیق نیست. آمریكا در عراق علاوه بر ۱۲۰۰ كشته، متحمل ۲۵ تا ۳۰ هزار مجروح شده است. به گزارش این شبكه كه با چند مجروح آمریكایی هم مصاحبه كرد، وزارت دفاع آمریكا مجروحین خارج از صحنه های زد و خورد را به عنوان مجروح جنگی به حساب نیاورده تا مردم این كشور نگران نشوند ولی این عده هم به مناسبت جنگ مجروح شده اند. یكی از مصاحبه شدگان كه یك نظامی است گفت كه خودرو او هنگام ماموریت جنگی واژگون شد و وی مجروح گردید ولی نام او را در ردیف مجروحان جنگ نیاورده اند!. دو نظامی دیگر هم كه برخی از اعضای بدن خود را از دست داده بودند مطالب مشابهی را بیان داشتند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز