جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

دلواپسی


دلواپسی
انجام دادن کارها برای اولین بار هر کسی را دچار دلهره و اضطراب می کند. اگر قرار است در محلی شروع به کار کنید یا اگر تازه ازدواج کرده و از خانه داری چیزی نمی دانید، یا اگر به تازگی مادر شده یا مادر خواهید شد، ولی از بچه داری و مراقبت از نوزاد چیزی نمی دانید، به هیچ عنوان نگران نباشید. نگرانی هیچ چیزی را حل نمی کند، بلکه فقط به مشکلات دامن خواهد زد و بر شدت آن اضافه خواهد کرد.
افراد موفق در لحظه های سخت، همواره خونسردی خود را حفظ می کنند. به این علت فرصت بیشتری برای مطالعه کردن در آن زمینه پیدا خواهند کرد و از سوی دیگر توان خود را افزایش خواهند داد. یادآوری این نکته که انسان ها در آرامش به نتایج بهتری دست خواهند یافت و تمرکز بیشتری روی امور خواهند کرد، ما را به شاهراه موفقیت نزدیک تر خواهد کرد. در مواردی که برای انجام کار و مسئولیتی اطلاعات کافی ندارید، به جای دلواپسی و اضطراب و صرف وقت به بیهودگی، از اطرافیانتان اطلاعات لازم را کسب کرده و از تجربیات آنها بهره ببرید.

ثریا مطلبی
منبع : روزنامه ایران