جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

اندیشه‌های الهام‌بخش


اندیشه‌های الهام‌بخش
▪ شکوه دنیوی، همچون دایره‌ای است بر سطح آب که لحظه به لحظه به بزرگی آن افزوده می‌شود و سپس در نهایت بزرگی، هیچ می‌شود.
▪ حقیقت، ما را توانگر نمی‌سازد، ولی آزاد بار می‌آورد.
▪ کسی که می‌خواهد رازی را حفظ کند، باید این واقعیت را که رازی دارد، کتمان کند.
▪ خداوند، آزادی را آفرید و بشر، زندگی را
▪ بالاتر از همه چیز، این است که با خودمان صادق باشیم.
▪ نخستین نشانهٔ فساد، ترک صداقت است.
▪ فراموش نکنید که شرکت‌های خوبی که بد شده‌اند، آنهائی هستند که برای مدتی دراز، واقعیت فرسودگی راهبرد خود را انکار کرده‌اند.
▪ سخت کوشیدن برای بهتر کردن کارآئی یک راهبرد کهنه و ناتوان، سرانجام بیهوده خواهد بود.
▪ بیاموزید که متفاوت ببینید، آنگاه متفاوت را می‌یابید.
▪ آنان که با شمشیر زندگی می‌کنند، به‌دست کسانی که تفنگ در دست دارند، از پای درمی‌آیند.
▪ بصیرت و درون‌بینی فرد، از راه فرآیند برنامه‌ریزی هدایت شده پدید نمی‌آید، بلکه از درون آینده‌ای از اتفاق‌ها، آرزوها، کنجکاوی‌ها، بلندپروازی‌ها و نیازها برمی‌خیزد.
▪ اگر می‌خواهید ارتباطی مؤثر برقرار کنید، از درک صحیح آغاز کنید. وقتی ما با نیت درک دیگران و نه با نیت پاسخ به آنان، به سخنانشان گوش می‌کنیم، پایه و اساس ارتباطی راستین را بنا می‌نهیم. وقتی طرف مقابل حس می‌کند که شما قبل از هر چیز مایل هستید او را درک کنید، خود را فردی ارزشمند و معتبر احساس می‌کند، در نتیجه از موضع دفاعی خارج می‌شود و درونی‌ترین فکرها و احساس‌های خود را از پرده برون می‌افکند.
▪ گوش کردن مؤثر، یعنی گوش کردن سرشار از همدلی، یعنی گوش کردن با نیت درک کردن. در گوش کردن همدلانه، تنها از گوش‌های خود استفاده نمی‌کنید، بلکه از قلب و جسمتان نیز مدد می‌جوئید.

منبع: ”ماهنامهٔ مدیریت دانش سازمانی“.
مینا فتحی
کارشناس روانشناسی
منبع : مجله شادکامی و موفقیت