یکشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۴۰۲ / 2 April, 2023
مجله ویستا

سیدعلی برقعی قمی


جنسیت: مرد
نام پدر: عبدالله رضوی
تولد و وفات: (۱۲۹۸ -۱۳۹۴) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه ، نویسنده و شاعر
مقدمات و سطح را در قم فراگرفت و به حوزۀ درسی آیت‌الله محمد ارباب ، آیت‌الله حاج‌شیخ ابوالقاسم کبیر ، آیت‌الله حائری ، آیت‌الله اصفهانی و آیت‌الله نائینی راه یافت ، و فلسفه را از حاج‌میرزا علی‌اکبر حکیم و دیگران آموخت و در اواخر عمرِ آیت‌الله حایری به تهران آمد و به درس و بحث پرداخت. او شعر نیز می‌سرود. برخی آثار وی عبارت‌اند از: "الهی‌نامه"؛ "بطون خمسه"؛ "بطون سته" ، شعر؛ "فلسفۀ شهادت"؛ "کمال‌الانسان و میزان‌الایمان"؛ "مثالی‌نامه" ، شعر.
منبع : مطالب ارسالی


همچنین مشاهده کنید

سایت الفسایت رکناسایت دیجیاتوسایت مثلث آنلاینسایت مجله شبکهسایت ورزش سهخبرگزاری تحلیل بازارسایت فرادیدسایت انتخابروزنامه آرمان ملی