دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

۵ مارس ۱۵۵۸ ـ پیدایش سیگار


فرانسیسکو فرناندز توتونی را که از کوبا به اروپا آورده بود پنجم مارس ۱۵۵۸ به صورت سیگار به اروپاییان معرفی کرد. قبلا توتون را در چپق مصرف می کردند. توتون از گیاهان بومی قاره آمریکاست که کریستف کلمب در سفر اول خود به این قاره در سال ۱۴۹۲ در کوبا متوجه آن شد و دید که بومیان دود برگهای خشک شده آن را استنشاق می کنند و نوعی حالت انبساط به آنان دست می دهد که این گیاه نخست به اروپا و سپس به سایر نقاط منتقل شد که سازمان جهانی بهداشت آن قاتل شماره یک انسان و عامل بیماری های صعب العلاج از جمله سرطان اعلام کرده است.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز