پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا


بررسی تاثیر سیاستهای پولی بر سیستم بانکدار


بررسی تاثیر سیاستهای پولی بر سیستم بانکدار
در این مقاله ابتدا سیاستهای پولی و مالی به اجمال تشریح شده و سیاستهای پولی اخیر دولت و مصوبات شورای عالی پول و اعتبار مورد بررسی قرار گرفته و سپس نگاهی گذرا به سیستم بانکداری و رفتار عقلایی بانکها به عنوان یک بنگاه اقتصادی داشته و اثر تغییرات نرخ بهره بخصوص در سالهای اخیر بر روی سیستم بانکداری مورد بررسی قرار گرفته است .
و در فصلهای بعد پس از بررسی روند تغییرات نقدینگی و تورم در سالهای اخیر و اثرات آن بر روی سیستم بانکداری مورد بحث بوده و در مراحل بعد تغییرات بدهی بخش دولتی و خصوصی به عنوان عوامل اصلی افزایش نقدینگی بررسی شده و نهایتا به بحث پیرامون نرخ بهره – پس انداز و سرمایه گذاری به عنوان سه اصل از اصول بانکداری پرداخته و پس از ایجاد ارتباط بین این سه عامل به بررسی اثرات سیاستهای پولی بر سیستم بانکداری پرداخته شده .
با توجه به شواهد و آمار و ارقام موجود سعی در براورد نرخ بهره واقعی کشور بوده که نتایج حاصله حکایت از پایین بودن نرخ بهره فعلی از نرخ بهره واقعی کشور دارد. که میبایست جهت افزایش پس انداز و تامین مالی سرمایه گذاری و رونق سیستم بانکداری در شرایط تورمی فعلی نرخ بهره بانکی افزایش یابد. و دولت میتواند با آزاد سازی سیستم بانکی از حالت دستوری به بازار آزاد نرخ بهره به سیستم بانکی کمک نماید.
محمد بالازاده