جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا


قبر اسکندر ، همدان


این مقبره در شهر همدان و در خیابان نظربیك نزدیك تپه هگمتانه واقع شده است. در مورد صاحب قبر نظراتی ابراز شده است. گروهی او را پیر و مرشد و گروهی دیگر اسكندر مقدونی می‌دانند. برخی نیز قبر را متعلق به سردار اسكندر مقدونی «هفایستون» می‌دانند كه در همدان كشته شد.
بنا به گفته اهالی در این مقبره،‌ سنگ قبری وجود داشت كه توسط افراد ناشناس به سرقت رفته است.