یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

تشکر از خدا


تشکر از خدا
خدا جونم، واسه این همه نعمتات، زیبایی هات، بخشندگی هات، مهربانی هات، شکرت می کنم. و نام تو مقدس ترین نامی است که برای اولین بار در گوشم طنین انداز شد.

پریسا موسیوند. نهاوند
منبع : روزنامه کیهان