دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا


Email و فلسفه دوستی


Email و فلسفه دوستی
ارسطو در كتاب «اخلاق نیكو ماخوس» انواع دوستی را به سه دسته تقسیم‌بندی می‌كند: دوستی برای فایده‌مندی، دوستی برای لذت، دوستی برای خوبی‌ها. در دوستی برای فایده‌مندی افراد روابط دوستانه‌شان را برحسب فواید و منفعت‌های حاضر حفظ می‌كنند.
روابط كاری، مشاركت با همكار‌ها و همكلاسی‌ها نمونه‌هایی برای این‌گونه از دوستی هستند. دوستی برای لذت اساسا برای خوشی‌ها و شادمانی‌هایی كه یك ارتباط دوستانه با خود به همراه دارد حفظ می‌شود، روابط عاشقانه و عاطفی كه طی آن افراد با بودن در كنار یكدیگر از نظر روحی تغذیه می‌شوند از این نمونه دوستی‌ها هستند و اما مهم‌ترین نوع دوستی، دوستی برای خوبی‌هاست كه در نوع دوستی افراد با احترام متقابل به یكدیگر و ستایش خلق و خوی اخلاقی یكدیگر آن را شكل می‌دهند.
دوگونه نخست دوستی اغلب شكننده و ناپایدارند. وقتی هدف از دوستی كه می‌تواند شامل هرگونه فایده‌مندی مادی و معنوی باشد، دچار خلل و اشكال شود، دلیلی برای ادامه دوستی نیز باقی نمی‌ماند. مثلا اگر ارتباط تجاری و كاری از بین برود، فرد كار جدیدی پیدا كند و یا حتی رابطه عاطفی به هر دلیلی دچار تنش شود روابط دوستانه به پایان می‌رسد.
در مقابل این دوستی‌ها دوستی نوع سوم كه دوستی براساس خوبی‌هاست می‌تواند تا پایان زندگی انسان ادامه پیدا كند. این شكل دوستی اغلب از آغاز كودكی و نوجوانی آغاز می‌شود و به دلیل بی‌پرده بودن انسان‌ها در این دوران لایه‌های مختلف شخصیتی آنها آشكار شده و با صداقتی كه در وجود همه انسان‌ها در این سنین است با شكل‌گیری رابطه دوستی تداوم آن بدیهی خواهد بود.باور مشهور «دوستان جدید پیدا كن اما دوستان قدیمی را حفظ كن، دوستان جدید نقره‌اند اما دوستان قدیمی طلا هستند»، گویای این شكل از دوستی‌هاست در واقع این‌گونه دوستی‌ها نیازمند زمان و شناخت بیشتر هستند.البته در زندگی امروز ما، در قرن پر از هیجان و پرتب و تاب بیست و یكم، حفظ این ارتباطات مشكل است. دوستی‌هایی كه برای فایده‌مندی و لذت هستند هر روز در حال تغییر و تبدیلند، البته ارسطو این تغییر و تبدیل را آفتی برای زندگی نمی‌داند و نگاه تراژیكی به آن ندارد اما كنار‌گذاشتن و فراموش‌كردن دوستی‌ای كه بر اساس خوبی‌ها شكل گرفته را كاملاً یك تراژدی می‌داند.
Email، گونه جدیدی از برقراری ارتباط است كه باید آن را به طرح ارسطو از دوستی افزود. ما باید خیلی از این شكل ارتباطی و به‌طور كلی از اینترنت ممنون باشیم كه در حفظ دوستی‌ها در این قرن پر از هیاهو نقش موثری ایفا می‌كند.روانشناسان زیادی به مطالعه و تحلیل روی این پدیده جدید مشغول هستند؛ دوستان قدیمی دوباره دور هم جمع شده و ارتباطات گمشده، زنده می‌شوند. به‌نظر می‌رسد Email در هر سه نوع دوستی می‌تواند نقش مهمی داشته باشد.
آرتور شوپنهاور پیر و بد‌اخلاق، روزی گفت اگر می‌خواهید به خاطر داشته باشید كه در مورد یك انسان چه احساسی دارید، موقعی كه از او نامه‌ای غیر‌منتظره دریافت كرده‌اید، احساس خود را بنویسید و آن را به دیوار جلوی چشمتان بچسبانیدواما من می‌گویم این نوشته را وقتی كه از آن دوست Email ناگهانی دریافت كردید، بنویسید. همانگونه كه ارسطو تاكید داشت فراموش نكنیم كه ما انسانی اجتماعی هستیم و نیازمند حفظ دوستی‌ها.
منبع : روزنامه تهران امروز