دوشنبه, ۱۰ بهمن, ۱۴۰۱ / 30 January, 2023
مجله ویستا

قانون مجازات استفاده از پلاک‌های تقلبی وسایل نقلیه موتوری


قانون مجازات استفاده از پلاک‌های تقلبی وسایل نقلیه موتوری
هر كس در ارقام و مشخصات پلاك وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی و یا كشاورزی تغییر بدهد یا پلاك وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق كند یا برای آن پلاك تقلبی به كار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر یا تعویض پلاك یا داشتن پلاك تقلبی مورد استفاده قرار دهد به حبس تادیبی از دو ماه تا یك سال محكوم می‌شود.
هر كس به نحوی از انحا در شماره شاسی یا پلاك وسیله نقلیه موتوری كه از طرف كارخانه سازنده حك یا نصب شده تغییری بدهد و آن را از صورت كارخانه‌ای (فابریكی) خارج كند به حبس تادیبی از دو ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.
هر كس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی اطلاع دهد و اداره راهنمایی و رانندگی باید ظرف یك هفته اجازه اوراق كردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق كردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذكر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید. هرگاه راهنمایی و رانندگی هیچ‌گونه اقدامی در آن مدت نكرد اوراق كردن وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای اوراق‌كننده موجب محكومیت به حبس تادیبی از یازده روز تا دو ماه خواهد بود.
اگر وسیله نقلیه موتوری یا پلاك آن سرقت یا مفقود شود شخصی كه وسیله در اختیار و تصرف اوست (اعم از آنكه مالك باشد یا نباشد) پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب را كتبا به نزدیك‌ترین مركز پلیس اعلام نماید و در صورت تخلف به پرداخت جریمه محكوم خواهد شد.
منبع : روزنامه تهران امروز


همچنین مشاهده کنید

روزنامه شهروندروزنامه دنیای اقتصادسایت اقتصاد 24سایت همشهری‌آنلاینسایت دیجیاتوسایت ورزش سهوبگردیخبرگزاری ایرناروزنامه شرقسایت مشرق