پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

ابوالعباس احمدبن عبدالله رازی صنعائی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - بعد از ۴۶۰) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مورخ
از آثار وی: "درالسحابه فی مواضع وفیات الصحابهٔ"؛ "تاریخ یمن".
منبع : مطالب ارسالی