شنبه, ۸ بهمن, ۱۴۰۱ / 28 January, 2023
مجله ویستا

فراهانی – میرزاحسینقلی


فراهانی – میرزاحسینقلی
در تهران متولد شد. وی پسرآقاعلی اكبرفراهانی بود و تار می نواخت و ردیف موسیقی تدریس می كرد. تار او بیست و دو پرده و پنج سیم داشت. آقا حسینقلی به همراه سرورالملك، نایب اسدالله و باقرلبو ( تنبك) به پاریس رفته و اقدام به ضبط صفحه كرد.
اساتیدش، برادرش میرزاعبداله و عمویش آقاغلامحسین فراهانی بودند. شاگردانش ارفع ملوك گیلانی، میرزاغلامرضا شیرازی، باصرالدوله، درویش خان، علینقی وزیری، علی محمد فخم بهزادی، محسن میرزاظلی، مرتضی نی داوود، آقا رضاخان، یحیی حاتمی، ذوالفقاری (استاد نی داوود)، خازن الدوله، شهاب دفتری، محمدعلی خان مستوفی، شهزاده رخشانی و بنان ملك بودند. فرزندانش (محمد حسن، اكبر و عبدالحسین) موسیقی را ادامه ندادند.
منبع : موسیقی هنری ایران


همچنین مشاهده کنید

سایت برترینهاخبرگزاری صدا و سیماسایت رویداد 24روزنامه شهروندسایت نورنیوزسایر منابعروزنامه آرمان ملیروزنامه شرقسایت سلام نوسایت تابناک