دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

نگاهی کوتاه به عملیات بزرگ بیت المقدس (بازپس گیری خرمشهر)؛


نگاهی کوتاه به عملیات بزرگ بیت المقدس (بازپس گیری خرمشهر)؛
● اعتراف و عقب نشینی دشمن
عملیات بازپس گیری خرمشهر با نام بیت المقدس كه از تاریخ دهم اردیبهشت ۱۳۶۱ به مدت ۲۶ روز در جنوب غربی اهواز انجام گرفت یكی از درخشانترین كارنامه های عملیاتی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران علیه ارتش عراق به شمار می رود كه افزون بر پایان دادن به ۱۹ ماه اشغال نظامی قسمتی از حساس ترین نقاط خوزستان، ضربه ای قاطع به نیروهای عراقی و توان و میل جنگجویی آنان وارد آورد.
بی دلیل نبود كه بیست روز پس از پایان این عملیات، صدام حسین تحت تأثیر ضربه كمرشكنی كه این شكست بر ارتش وی وارد نموده و همچنین به جهت بیم از آسیب پذیری بیشتر در مقابل تهاجمات گسترده تر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در پوشش شعار صلح طلبی و لزوم آمادگی برای نبرد با اسرائیل به مناسبت اشغال جنوب لبنان در آستانه تشكیل كنفرانس سران كشورهای غیرمتعهد، به صورت یك طرفه اعلام آتش بس داد و دست به عقب نشینی عمومی از سایر مناطق اشغالی زد و شكست خفت بار خود و بویژه از دست دادن خرمشهر را، یك عقب نشینی تاكتیكی عنوان نمود.
جالب اینجاست كه صدام پس از بازپس گیری خرمشهر از شدت ناراحتی بسیاری از افسران و فرماندهان عالی رتبه ارتش عراق را اعدام یا مجازات كرد.اجرای عملیات بیت المقدس با مساحت ۶۰۰۰ كیلومتر مربع، از نظر وسعت در طول جنگ تحمیلی نظیر نداشت. همچنین گذراندن ۲۶ روز عملیاتی زیر حملات مكرر و پاتك های سنگین و متعدد دشمن در مراحل مختلف و دفع دلیرانه آنها، نشان دهنده قصد قطعی و اراده استوار برای كسب پیروزی و تأمین هدفها و بویژه آزادسازی خرمشهر بود.
از نكات برجسته و استثنایی عملیات، طرح ریزی و اجرای عملیات عبور از رودخانه كارون بود كه یكی از مشكل ترین و پیچیده ترین عملیاتهای رزمی است چرا كه چه از نظر طرحریزی، چه از نظر اجرا و چه از نظر نیاز به تداركات ویژگیهای خاصی داشت. بویژه آن كه عبور از رودخانه در مقیاس وسیع حدود ۵ لشگر و با وجود محدودیتها كمبود تجهیزات متداول در ارتش های جهان مشكل می نمود. به هر حال در سایه عزم راسخ فرزندان غیور این آب و خاك عملیات بیت المقدس با موفقیت به انجام رسید.در این عملیات بزرگ افزون بر انهدام و به غنیمت گرفته شدن انواع ادوات جنگی، حدود ۱۹ هزار نفر از نیروهای عراقی به اسارت درآمدند و بیش از ۱۶ هزار نفر كشته و زخمی شدند و دست كم دو لشگر پیاده و زرهی عراق منهدم شد.
منبع : روزنامه جوان