چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا


اندیشهٔ ایرانشهر ـ سال دوم، شمارهٔ ۷ و ۸


▪ یادداشت مدیر مسئول: محمدرضا حائری: ص ۲
▪ سخن‌های سردبیر: علی فلاح‌پسند: ص ۶
▪ مدیریت منابع مالی در کلانشهر: علی فلاح‌پسند: ص ۱۰
▪ منابع مالی شهرداری و اخذ عوارض ایجاد بنا و تراکم افزوده: سهراب مشهودی: ص ۱۸
▪ تأمین منابع مالی شهرداری‌ها از طریق سرمایه‌گذاری انتفاعی: محمود اولاد: ص ۲۱
▪ نشستی با دکتر هادی زنور: ص ۲۶
▪ نقش مدیریت منابع مالی در سازماندهی فضائی کلانشهر: فرشته نویدی مجد: ص ۴۸
▪ بازتاب کارگاه مدیریت منابع مالی گزارش: یکی از حاضران: ص ۶۲
▪ شبه نقد: کیانوش ذاکر حقیقی: ص ۶۳
▪ پهنه‌های سکونتگاهی و نظام مدیریتی: مهرداد کرباسی: ص ۶۶
▪ بررسی وضعیت مدیریت شهری در ایران: نارسیس سهرابی: ۶۸
▪ روش‌های تأمین اعتبارات لازم جهت احداث و بهره‌برداری در سیستم مترو: راضیه رضازاده، مژگان رادمند، پیمان آهی: ص ۷۴
▪ مدیریت منابع مالی در ایجاد بنا: شادی زهتابیان: ص ۸۰
▪ کاربرد مهندسی ارزش در مدیریت شهری: مهبد فراهانی: ص ۸۷
▪ تهران و پنج طبقه‌ها، الگوی پیشنهادی ضوابط و مقررات ساخت و ساز: علی کرمانیان: ص ۹۶
▪ مدیر منابع مالی در مطبوعات تخصصی: قدیر رودگریان: ص ۱۰۴
▪ دولتشهر فلورانس در دوره رنسانس: مهیار دادخواه: ص ۱۱۲
▪ مدیریت منابع مالی: تجربه ربع رشیدی تبریز: روناک پاکروح: ص ۱۱۶
▪ فضا در موسیقی مدرن: شاهرخ خواجه‌نوری: ص ۱۲۲
▪ فضا در شعر مدرن: محمد شمس لنگرودی: ص ۱۲۶
▪ کمیسیون ماده ۵ دبیرخانه فصلنامه: ص ۱۳۱
▪ گزارش دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت: حمیدرضا صباغی: ص ۱۳۵
▪ جین و جیکوبز و آخرین اثرش: مجتبی طالقانی: ص ۱۴۲
▪ ”عصر تاریک“: به بن‌بست رسیدن یک فرهنگ: ترانه یلدا: ص ۱۴۳
▪ مدیریت عمران شهری: قدیر رودگریان: ص ۱۵۲
▪ دعا برای اشیای گمشده: علی فلاح‌پسند: ص ۱۵۳
▪ معرفی نشر فضا: فرشته نویدی مجد: ص ۱۵۷
▪ نقد بر ”شرح“: محمدرضا حائری: ص ۱۶۳
▪ دارا و ندار: گزارش تصویری: ص ۱۷۰
▪ کارکرد یک مکان از انبار مهمات متفقین تا خانه هنرمندان: زیبا مغربی: ص ۱۸۲
▪ حدیث بی‌قراری بم: کتایون مشهودی: ص ۱۸۵
▪ Atlanta Rm Koolhaas: ص ۱۹۶
فصلنامه اندیشه ایرانشهر
صاحب امتیاز: دفتر پژوهش‌های فرهنگی
مدیر مسئول و ویراستار: محمدرضا حائری
سردبیر این شماره: علی فلاح‌پسند
دفتر پژوهش‌های فرهنگی، گروه شهرشناسی: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، نبش کوچه یگانه، شماره ۲۱۵
کد پستی: ۱۵۸۴۷۳۶۹۱۳
تلفن: ۸۸۸۲۱۳۶۴ ـ ۸۸۳۰۲۴۸۲ ـ ۸۸۸۱۱۵۶۱ ـ ۸۸۳۱۵۲۳۷
تلفن واحد بازاریابی: ۸۸۳۱۵۲۳۸ دورنگار: ۸۸۳۰۲۴۸۵
تلفن و دورنگار دفتر فصلنامه: ۶ ـ ۸۸۴۴۳۰۰۵ ـ ۸۸۴۰۵۱۲۲
تلفن پخش مرکزی: ۲ ـ ۸۸۸۴۹۴۶۱ ـ ۰۹۱۲۲۱۷۷۶۴۷
صندوق پستی: تهران ۴۶۹۱ ـ ۱۵۸۷۵
پست الکترونیکی:Crb@iranculturestudies.com
فروش الکترونیکی: www.iarnculrestudies.com
منبع : مرکز تحقیقات و فناوری اطلاعات ویستا (پایگاه اطلاع‌رسانی آفتاب)