سه شنبه, ۲۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 18 June, 2024
مجله ویستا

روزی که رصد خانه دیلمیان آغاز بکار کرد (در این روز ۱۵ اکتبر)


آغاز بكار رصدخانه دیلمی ایران به مدیریت «ابوسهل كوهی طبری» را ۱۵ اكتبر سال ۹۸۷ میلادی نوشته اند.
ابوسهل پسر رستم در زمان خود از ریاضی دانان برجسته، و به رموز فضا و علم هیات آشنا بود و كار «رصد» ستارگان را از همین روز آغاز كرد. این رصد خانه كه چند ریاضی دان دیگر در آن به كار سرگرم شده بودند به تصمیم و هزینه شرف الدوله دیلمی از امیران این دودمان میهندوست ایرانی ساخته شده بود.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز