پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

خرامی تبریزی


جنسیت: زن
تولد و وفات: ( ... )زیست ۹۵۷ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از زنان شاعر اهل تبریز بود که قرآن را از حفظ می‌خواند و خوش‌اخلاق و شیرین‌بیان بود. نام او در تذکره زنان شاعر آمده اما ، در هیچ تذکره یا منابع دیگری به‌ جنسیت او اشاره نشده است. از وی دیوان اشعاری به‌جای مانده است. بیت زیر از اوست:
می‌روم از کوی جانان با دل افگار خویش
زان که پرشد دامنم از دیدۀ خونبار خویش
منبع : مطالب ارسالی