پنجشنبه, ۱۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 30 May, 2024
مجله ویستا

حسین قلی غفاری


جنسیت: مرد
نام پدر: کمال‌الملک
تولد و وفات: (۱۲۷۰ -۱۲۹۹) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: موسیقیدان
وی از بهترین شاگردان درویش‌خان بود ، قبل از آن نیز مکتب آقا حسین‌‌قلی را دیده بود. وی را در سه‌تار از دیگر شاگردان درویش برتر دانسته‌اند و می‌گویند استاد ، او را جانشین خود می‌دانست ، حتی بعضی او را عصارۀ درویش گفته‌اند.
منبع : مطالب ارسالی